תקנון אתר “וובאייס”

1 – מבוא

 1. שלום וברוכים הבאים לאתר חברת “וובאייס – WEBACE” (להלן: “האתר“, “החברה”).
 2. החברה מספקת שירותי ייעוץ עסקי ושירותים נוספים כמפורט להלן ורשומה כחוק תחת חברה בע”מ – קבוצת דיביין פיתוח בע”מ ע.מ: 516285418.
 3. אנו שמחים שבחרתם לעשות שימוש באתר ומתכבדים להציג בפניכם את תקנון האתר, המאגד בתוכו את תנאי השימוש וכללי ההתנהגות באתר. לתשומת לבכם, תקנון האתר חל ומחייב כל מי שבוחר להכנס לאתר ולעשות בו שימוש כלשהו. בכל מקרה של הפרת התקנון, שומר האתר על זכותו לנקוט בצעדים משפטיים או אחרים.
 4. על כן, הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד או יותר מתנאי התקנון, הנכם רשאים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו. המשך שימוש באתר או לחלופין רכישת מוצרים או שירותים ממנו, מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.
 5. אנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את ההוראות התקנון בהתאם לשיקול דעתו.
 6. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 7. במידה וברצונכם לשאול כל שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי האתר או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות העמוד “צור קשר” ונשמח להשיב.
 8. אם הנך קטין/ה (מתחת לגיל 18), השימוש באתר מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס שלך, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם. כמו כן, מצב שבו הנך מנוע/ה מכל סיבה שהיא להתקשר בהסכמים חוזיים, הנך מתחייב/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.
 

2 – שירותים

 1. תנאי השימוש מפרטים את התנאים לקבלת השירותים בין חברת Divinesites.co.il (להלן “החברה”) המספקת שירותי אחסון אתרים, לבין מקבל השירותים להלן (“הלקוח”) המעוניין בשירותים אילו.
 2. השירותים המוצעים:

2.1 חבילת שעות מומחים – לתמיכה,עיצוב,ייעוץ,הדרכות,פיתוח,אופטימיזציה וכד’;

2.2. אחסון אתרים;

2.3 רישום / חידוש דומיינים.

3 – שימוש בשרת

 1. החברה תספק שירותים ללקוח בהתאם להזמנה שתבוצע על ידי הלקוח והסדרת התשלום בפועל.
 2. החברה תספק ללקוח את השירותים על בסיס החבילה בה הוא בחר. מובהר כי יתכן צורך בשימוש בתוספים בבעלות צדדים שלישיים, שאז הלקוח ישא בתשלום עבור תוספים אלה.
 3. הלקוח ישתמש במשאבים שהוקצו לו בהתאם לחבילה בה. כל חריגה מצד הלקוח הן ביודעין והן בלא יודעין תהווה סיבה להקפאת חשבונו בשרת ו/או סגירה מיידית וללא כל התראה מוקדמת.
 4. כל ניסיון שימוש לרעה ובכללו החדרת וירוסים ,סוסים טרויאניים ,תוכניות זוללות זיכרון תגרור סגירה מיידית של החשבון.
 5. כל חריגה מתעבורת נתונים בלתי סבירה – מעל 50GB תעבורה חודשית – תחויב בתשלום נוסף.
 6. לא תינתן עדיפות בהקצאת משאבי השרת לאף אתר ובשום מקרה.
 7. חברת דיביין אתרים מתחייבת לספק את חבילת האחסון לאתר בתוך 48 שעות מיום ההזמנה והתשלום בגינה.
 8. חברת דיביין אתרים  תעלה תוכן אתר של לקוח אל שטח האחסון רק לאחר שהלקוח הזמין את השירות והסדיר את התשלום בפועל, שאז החברה מתחייבת להעלות את האתר כולל הבסיס נתונים תוך 72 שעות מיום התשלום עבור השירות.
 9. כל חריגה מתעבורת הנתונים החודשית שהוקצתה ללקוח תחויב בתשלום נוסף.
 10. אם לקוח ביקש לעזור לו בעליית האתר שלו לשטח האחסון ולא שילם על השירות חברת דיביין אתרים אינה מחוייבת לעשות זאת – בכל מקרה העזרה לא מחייבת את חברת דיביין אתרים בזמן כלשהו.
 

4 – תכני האתר

 1. הלקוח יעלה את תכניו לשרת האינטרנט ויהיה האחראי הבלעדי לכל תביעה משפטית שתבוא,בעקבות תכני האתר.
 2. החברה לא תהיה אחראית ,במקרה של הפרת זכויות יוצרים מצידו של הלקוח .
 3. החברה תקפיא את חשבון הלקוח במידה ותתקבל בקשה ממקור משפטי מוסמך ( בכללם חברות המגנות על זכויות יוצרים).
 4. החברה אינה מתירה הצגה של חומר המפר זכויות של צדדים שלישיים  ו/או בניגוד להוראות חוק כלשהן, ו/או תוכן פוגעני לרבות תוכן פורנוגראפי. כל הצגה של חומרים מסוג זה תהיה באחריותו הבלעדית של בעל האתר.
 5. הלקוח יגבה את נתוניו ויהיה האחראי הבלעדי במידה של אבדן נתונים חלקי או מלא.
 6. החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם לקבציי הלקוח.
 7. החברה אינה מגבה את קבצי הלקוח בשרת ואינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לפגיעה בנתונים ובכללם בסיס הנתונים ,תמונות וכל מדיה דיגיטאלית שברשותו של הלקוח.
 

5 – קבלת שירותים

 1. השירותים הניתנים ע” Divinesites.co.il ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS ), לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי Divinesites.co.il בגין איכות, יכולת, ציפיות השרות ו /או התאמה לצרכיו.
 2. החברה שומרת את הזכות להוספת כיתוב (קרדיט) בתחתית אתרים שהיא בנתה ו/או עיצבה הכולל קישור לאתר החברה (ניתן לבקש ביטול הנ”ל בתיאום מראש, בתשלום 5% מעלות העבודה/הפרוייקט).
 3. בכל מקרה של תקלה טכנית בכללה נפילת שרתים ו/או תקלות תשתית ו/או שיבושים המונעים או משבשים את שירותי חברת Divinesites.co.il, בכללם שרותי אחסון האתרים, יציבותם ויכולת הגישה מכל סוג שהיא וכן את שרותי הדואר, שרותי ה FTP והגישה לאתר, תפעל Divinesites.co.il באופן סביר לתיקון התקלה מרגע שנודע לה אודותיה. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו ש Divinesites.co.il אינה מתחייבת כי לא יהיו תקלות ו/או שיבושים המאפיינים שירות טכנולוגי זה.
 4. Divinesites.co.il רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים לשם תחזוקת המערכות, שיפור ושדרוג התוכנות ומערכות התקשורת. Divinesites תפעל כמיטב יכולתה לצמצם פרקי זמן אלו ותשתדל ככל יכולתה לעשות זאת בשעות שבהן ישנן תעבורה מופחתת.
 5. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חברת Divinesites.co.il בגין כל נזק, הפסד , תשלום, הוצאה או אבדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש בשירותינו, וחברתנו לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק לרבות עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, ללקוח עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השרות. אם מכל סיבה שהיא יקבע כי סעיף פטור זה הינו בטל, לא יעלה סכום הפיצוי שתשלם Divinesites.co.il ללקוח על הסכום החודשי ששילם הלקוח ל Divinesites.co.il בחודש הקודם לנזק. הלקוח מאשר בזאת כי חלוקת הסיכונים בסעיף זה סבירה בהתחשב באופי השרות

כל הפרה של סעיף ו/או סעיפים מהסכם זה מהווה הפרה חמורה של ההסכם ותגרור סגירת החשבון מיידית וללא הודעה מוקדמת

 

6 – גיבויים ושחזור אתרים

 1. חברת Divinesites.co.il אינה אחראית בשום צורה לגבות את קבצי הלקוח. במידה וקבצי הלקוח נמחקו, נאבדו בין אם ע”י פריצה לשרת ובין אם ע”י מחיקה בשוגג, חבלה וכו’, לא תהיינה ללקוח כל טענות כלפי חברת  Divinesites.co.il
 2. חברת Divinesites.co.il מספקת בחינם כלים לגיבוי אתרים – גיבוי האתר הינו באחריותו המלאה של הלקוח למעט במקרים בהם רכש הלקוח שירות גיבוי וניטור
 3. במידה והלקוח רוצה לוודא תקינות הגיבויים – על הלקוח לבצע גיבוי עצמאית הן למסד הנתונים והן לקבציי האתר שלו.
 4. ביצוע שיחזור ע”י חברת Divinesites.co.il כרוך בתשלום בתאום מראש.
 

7 – ביטול עסקה ומדיניות החזר כספי

  1. פתיחת חשבון לקוח נעשית על בסיס תשלום שנקבע עם הלקוח. אין החזר כספי על פתיחת חשבון לאחר יום התשלום.
  2. הלקוח רשאי לדרוש החזר בגין שירות/בנק שעות שלא נוצל ואשר הלקוח שילם עבורו מראש, בקיזוז 5%  מסכום העסקה או תשלום בסך של 100 ש”ח (הגבוה מהשניים) עבור דמי טיפול וביטול.
  3. בקשות לביטול שירותים יועברו בדואר אלקטרוני ל  [email protected] – ויטופלו עד כ-48 שעות לאחר מכן, ויחושבו כמבוטלות כ-24 שעות לאחת קבלת הודעת הדוא”ל.
  4. לא ניתן לקבל זיכויים על רכישות של רישיונות לתוספים, דומיינים או תבניות.
  5. רישום וחידוש דומיינים הן פעולות שלא ניתן לקבל בגינן החזר כספי בשום אופן והן כפופות להסכם הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי והרשמים הבינלאומיים.
 • הלקוח יחויב בתשלום אחת לחודש ו/או לפרק הזמן בו הוסכם בינו לבין החברה ובאמצעות אמצעי התשלום המקובל בחברה.
  3.2 החברה מקבלת תשלום באמצעות כרטיסי אשראי מסוג Mastercard ,ויזה ואמריקן אקספרס.
  3.3 החברה לא תקבל תשלום באמצעות כרטיסי אשראי המסופקים ע”י חברות שאינן בהסכם עם חברתנו טכנולוגית.
  3.4 הלקוח יהיה זכאי להחזר בגין תשלומים ששילם עבור שעות ייעוץ, אשר לא נוצלו במהלך תקופה של ____ חודשים. למען הסר ספק בגין רכישת שמות מתחם לא ינתן זיכוי מכל סוג שהוא.
 • הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין נזק שייגרם לו אם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מנפילת השרתים או תקלות תשתית מעבר לעלות התשלום החודשי אותה הוא משלם.
 • האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק). יודגש כי זכות הלקוחה להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות האתר כפי שתהא מעת לעת. 
 • כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים והנהלים של חברת האשראי הרלבנטית.
 

8 – אחריות החברה 

  1. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות מעת לעת את עיצובו, מראהו, זמינות, אופי ותצורת השירותים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות העשויים להתרחש אגב ביצועם.
  2. האתר יהיה רשאי להעביר את כתובת המתחם לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו של האתר.
  3. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, הנהלת המיזם  רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
  4. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק שירות תקין באיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, העתקות בלתי מורשות של התוכן על ידי צדדים שלישיים, תקלות או כשלים- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר- אצל הנהלת האתר או מי מספקיה. האתר ו/או מי מטעמו, אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם למשתמשי האתר ו/או לכל צד שלישי, בכל דרך ובכלל זה מבלי להגביל, לנזק כספי, למוניטין או לנזק למידע הנובע מהשימוש, או מחוסר היכולת להשתמש, באתר ובשירותים המוצעים בו.
  5. האתר, התוכן והשירותים הקיימים בו מסופקים כפי שהם (AS IS) וללא כל סוג של מצג ובכלל זה ללא הגבלה, אחריות, תנאים, התאמה למטרה מסוימת ו/או לאיכות מסוימת.
  6. לעיתים, האתר לא יהיה זמין לצורך עבודות תחזוק, שדרוג או מכל סיבה אחרת כגון תקלות טכניות, ולמיזם אין כל חובה להודיע מראש על אירועים שכאלו. מובהר כי המיזם אינו, ולא יהיה, אחראי להשלכות של תקלות טכניות מכל סוג שהוא על השירותים באתר, לרבות הליך הגיוס, ובכלל זה מבלי להגביל, עומס יתר על האתר או על השרתים שיגרום לקריסת האתר,  גלישה איטית וכדומה.
  7. הנך נותן בזאת התחייבות מפורשת ובלתי חוזרת לשפות את האתר ו/או מי מטעמו בכפוף להמצאת דרישה ראשונה בעניין בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד  האתר בהקשר לתוכן שהועלה על ידך וזאת כתוצאה מאי קיום התחייבויותיך ו/או הצהרותיך על פי הסכם זה.
 1. מובהר בזאת כי במקרה שבו התגלו בחשבון של לקוח שנמצא בשרת משותף קבצים זדוניים /ואו וירוסים ו/או רוגלות ו/או קבצים מזיקים  מסוגים נוספים, הרי שהחברה תהיה רשאית להודיע על כך ללקוח שיהיה חייב להסיר קבצים אלה בתוך 2 ימי עסקים. במידה וקבצים אלה לא יוסרו בתוך פרק הזמן האמור, הרי שהחברה תהיה רשאית להשעות ו/או לסגור את החשבון במלואו לאלתר, וזאת במטרה למנוע פגישה בחשבונות של צדדים שלישיים, והלקוח מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 

9 – קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות היוצרים) באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, אייקונים (ICONS), מידע, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב, הנתונים, השיטות והסודות המסחריים ו/או כל חומר אחר הכלול בו,  שייכות לאתר ו/או לחברה בלבד.
 2. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה ככל שתינתן.
 3. השמות “Divine” ו/או “Divinesites” וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), הלוגו שלה וכל סימן אחר המזהה אותה, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. חל איסור חמור לחדור לשרת האתר ואין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר או כל שימוש בכריית נתונים, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר כמו כן, אין לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או לפגוע בפרטיותם ו/או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר.
 

10 – פרטיות

 1. האתר מכבד את פרטיותם של לקוחות האתר ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידני החברה אודות הלקוח וכיצד החברה משתמשת בו ואילו אפשרויות יש ללקוח להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 2. כאמור לעיל, במידה וברצונכם לרכוש שירות מהחברה, תתבקשו למסור פרטים אישיים. פרטים אלה, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הלקוח, יישמר במאגר המידע של האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסויים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.
 3. האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שנמסרו ו/או שימסרו על ידי המשתמשים באתר לצורך מעקב פנימי ותקשורת עימם, מחקר פנימי וסטטיסטיקה, וכן לשם פנייה עתידית אליהם במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, ובכלל זה משלוח מסרים שיווקיים, וזאת באמצעות שימוש באמצעי תקשורת שונים (בין קיימים ובין עתידיים). המשתמשים יהיו רשאים לבקש מהאתר להסירה מרשימת דיוור כאמור בכל עת.
 4. הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר.
 5. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.
 6. במידה ואישרת זאת במהלך ההרשמה לאתר ו/או במועד אחר, האתר יהיה רשאי לפנות אליך, בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע”י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
 7. בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.
 8. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב”עוגיות” (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת “עוגיות” או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
 9. האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.
 10. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למזמינות ו/או למי מטעמן אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שיורשה, למעט נזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של החברה.
 11. האתר והתוכן הקיים בו מסופקים כפי שהם (AS IS) וללא כל סוג של מצג ובכלל זה ללא הגבלה, אחריות, תנאים, התאמה למטרה מסוימת, לאיכות מסוימת.
 12. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים, לרבות שימוש בהצפנה, וזאת על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש, למעט נזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו של האתר.
 13. האתר יהיה רשאי לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, שינויים במדיניות הגנת הפרטיות.

11 – נגישות

 1. אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
  התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
  הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Firefox ו- Internet Explorer.
  האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. ראו סעיף תפעול האתר להרחבה.
  מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.
 2. לכל בעיה/הערה בנושא נגישות האתר נא לפנות לאלעד ינאי – [email protected] | 0525973322
 
 • שונות
  1. החברה ו/או האתר יהיו רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תנאי שימוש אלה, לצדדים  שלישיים, כפי שימצאו לנכון, וזאת ללא צורך בהודעה מראש ו/או פרסום באתר.
  2. כל וויתור על תנאי כזה או אחר מהתנאים לעיל לא ייחשב וויתור מתמיד על תנאי זה או על כל תנאי אחר מהתנאים, והימנעות מלטעון לזכות כלשהי תחת התנאים אינה יוצרת וויתור על זכות זו.
  3. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

שמחים להעניק לכם שירות – צוות דיביין אתרים

he_ILHE